De flesta människor har en passion i livet, vissa har flera. För en del kan det handla om personliga saker, hobbies, intressen, familj och kärlek. För andra kan det handla om rättvisa. På denna hemsida finns det sistnämnda: passionen för rättvisa och frustrationen kring bristen på densamma. Med fokus på kastsystemet i Indien, framför allt de kastlösa, försöker texterna på denna sida att ge en målande bild av hur det ser ut i Indien idag. Kastsystemet ska vara borta enligt lagen och på papper finns det inte något kastsystem, alla är lika mycket värda och inga kastlösa eller Daliter som de också kallas, finns.

Om världen vore en utopi eller en dröm kunde texten avslutas här, som en glad nyhet som man nästan aldrig ser i tidningen. Dessvärre är det inte så enkelt. Fortfarande idag, i år, har Indien ett synsätt på en grupp individer i samhället som inte alls går hand i hand med den ständiga utveckling framåt som landet befinner sig i. De som inte får följa med, de som enligt en hundratals år gammal struktur ska stå vid kanten, vid utsidan, de står fortfarande kvar. Grupper, individer, barn och gamla som föds in i fattigdom, som dör utan att ha haft en chans att ta sig ur den.

I dagens Indien ser det fortfarande ut så. Det är ofattbart för många, men för de som lever i detta är det en struktur som är lika sann som att det kommer en natt efter en dag. En invand, medfödd känsla av ovärdighet.