Att en av världens snabbast växande ekonomier har ett socialt system som systematiskt diskriminerar stora delar av befolkningen på en religiös basis är något som numera har skapat stora protester. Dock stöds systemet med kast fortfarande av många, framförallt de som lever mer traditionellt och ofta på landsbygden eller i mindre, mer isolerade städer.

Historiskt sett härstammar detta system längre tillbaka än vad det finns dokumenterat, 1400-talet hade ett dokumenterat kastsystem vilket de länder som i det skedet tog Indien som koloni uppmärksammade och skrev ned. Det är dock inte förrän nu på senare tid som systemet börjat ifrågasättas och förändrats. De kastlösa anses härstamma från olika former av “smutsiga” personer och släkter utifrån hinduismens tänk att dela in människor i olika grupper beroende på hur värdiga de historiskt sett är.

Kastlösa

Den lägsta klassen i Indien kallas för kastlösa eller dalit och enligt det traditionella systemet är deras möjligheter i samhället och i livet starkt begränsade. Ett antal av de regler som kastlösa i mångt och mycket tvingas leva efter är:

  • Att gifta sig enbart med de i samma kast, alltså för att förhindra möjligheten att “gifta upp” sig.
  • Stora begränsningar i möjligheten till utbildning.
  • Svårt att få arbete, faller ofta offer för slaveriliknande förhållanden med underbetalning och misshandel. Får oftast systematiskt genomföra de smutsigaste arbetena i ett samhälle eller i en stad, exempelvis arbeta som latrintömmare och liknande.
  • Upplevelser av att inte vara respekterade i samhället, andra högre kast ser ner på dem och menar att de är smutsiga och inte värdiga.
  • Förbjudna att gå in i många religiösa tempel och att tillbe sina gudar på samma platser som de av högre kast.
  • Omöjlighet att bosätta sig på valfri plats, i en by får de kastlösa inte bo i centrum utan i utkanten av byn, oftast med längst väg till vatten och kommunikationer.