Klyftor i samhället är något som finns i flertalet länder. Det finns orättvisor, folkgrupper som får och äger mer än andra. Inom vissa grupper och länder kan det dock skilja mer än för andra, klyftorna kan vara olika stora och beroende på land kan människorna tas olika omhand.

I en del länder kan det vara accepterat hur det ser ut, för andra länder försöker klyftorna jämnas ut. Indien beräknas bestå av upp mot 1,3 miljarder invånare och 250 miljoner av dessa invånare lever i extrem fattigdom och utsatthet, daliter kallas denna folkgrupp.

Klyftorna i Indien

Hur kan det komma sig att en sådan stor grupp är så extremt utsatt? När ingenting görs för att rädda denna del av befolkningen så blir klyftorna ännu större. Daliterna har ej tillgång till det grundläggande så som utbildning och sjukvård. Istället blir den utsatta gruppen mer utnyttjad, de nyttjas i trafficking och även i hårt arbete under tuffa förhållanden.

Hur hjälpa utsatta grupper?

Då världen har kommit långt inom teknologin kan det via tekniken göras mycket för att hjälpa utsatta folkgrupper. Ett exempel kan vara att starta en applikation i mobiltelefonen via Aplexa för att påbörja en insamling, detta till förmån för exempelvis daliterna. Genom att skapa en applikation kan budskapet spridas snabbare, alla kan även lätt skänka en valfri slant för att delta i insamlingen. Via tekniken kan hela processen gå lite snabbare, en insamlad pott kan nå daliterna för en hjälp på vägen.

Det är vanligt förekommande i många länder att det sker insamlingar för olika ändamål, för att hjälpa de utsatta i samhället att få en chans till ett värdigt liv. Även om insamlingar inte kan råda bot på allt så kan de komma en bra bit på vägen, framför allt kan olika insamlingar uppmärksamma de problem som råder i världen.